@how2codeinfo | Svenska Svenska | English English

Azure Linux Publish Fel (Web deployment task failed. Could not connect to the remote computer)

Johan Åhlén by Johan Åhlén • Updated

Azure App Service on Linux lanserades av Microsoft under 2017. Det gör det enkelt att köra din website på ASP.NET Core, Node.js, PHP, Ruby eller din egen custom Docker Container.

De flesta användare (inklusive mig) stöter på detta vanliga problem den första gången de försöker publicera en Linux Web App. Detta är enkelt löst. Jag skall visa dig hur.

Web deployment task failed. Could not connect to the remote computer.

Web deployment task failed. (Could not connect to the remote computer ("linuxtest1.scm.azurewebsites.net"). On the remote computer, make sure that Web Deploy is installed and that the required process ("Web Management Service") is started. Learn more at: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=221672#ERROR_DESTINATION_NOT_REACHABLE.) The requested resource does not exist, or the requested URL is incorrect.

Så här löser du problemet

1. Gå till Azure Portal ≫ Your App Service ≫ Settings ≫ Configuration ≫ Application Settings.
2. Lägg till en ny inställning under Application Settings: WEBSITE_WEBDEPLOY_USE_SCM och sätt värdet till false. Lämna "Deployment slot setting" blank. Glöm inte att klicka på Save.

Azure Linux Web App Configuration disable SCM

3. Ladda nu ned en uppdaterad publishing profile för Visual Studio.

Azure Web App get publish profile

4. Importera denna publish profile i Visual Studio. Voila! Ditt problem skall vara löst!

Vad gör WEBSITE_WEBDEPLOY_USE_SCM inställningen egentligen?

Windows Azure Websites har något som heter SCM, en extension/plugin, som förbättrar administrationsmöjligheterna för websiten. Detta inkluderar Kudu dashboard (också känd som SCM dashboard) som har många användbara verktyg, såsom:

Du kan komma åt Kudu dashboard genom att besöka https://{site name}.scm.azurewebsites.net (eller genom att gå till Developer Tools ≫ Advanced Tools i Azure Portalen).

Kudu/SCM är tillgänglig för både Windows Web Apps och Linux Web Apps i Azure.

SCM används by default för att publicera dina web apps. Tyvärr verkar detta inte fungera för Linux Web Apps, så du måste använda en legacy deployment endpoint istället. Detta är vad WEBSITE_WEBDEPLOY_USE_SCM = false åtgärdar.

Azure Azure Web Apps App Service on Linux

More about App Service on Linux

Hur Du Kör Din Azure Web App Från Zipfil
Azure Web App Uppdateras Inte Efter Publicering

More about Azure

Hur du kopierar en Azure SQL Databas till en annan prenumeration
Köra en Blog på Azure Data Lake
Hur du Ansluter till ett SOAP API från Azure Data Factory

More about Azure Web Apps

Hur Du Kör Din Azure Web App Från Zipfil
Azure Web App Uppdateras Inte Efter Publicering
WEBSITE_DYNAMIC_CACHE och WEBSITE_LOCAL_CACHE_OPTION