Hur du aktiverar Ctrl+V för att klista in i Windows Command Prompt

En av de mest irriterande sakerna med Windows Command Prompt har varit att du inte kunnat använda Ctrl+C och Ctrl+V för att kopiera och klistra in text. Du har varit tvungen att använda musen. Lyckligtvis finns det nu en enkel lösning.

Windows 10 Command Prompt stödjer nu Ctrl-tangentbordsgenvägarna (Ctrl + C, Ctrl + V och Ctrl + A) för att kopiera och klistra in text. Det finns faktiskt två valmöjligheter för hur de skall fungera.

Steg för att aktivera copy/paste tangentbordsgenvägar i Windows 10 Command Prompt

  1. I Command Prompt, högerklicka på titelraden. I menyn som dyker upp, välj Egenskaper.

  2. I fönstret för egenskaper har du nu två alternativ: "Aktivera Ctrl-tangentbordsgenvägar" och "Använd Ctrl+Shift+C/V för Kopiera/Klistra in".

Windows Command Prompt Enable Keyboard Copy Paste
  1. Om du kryssar i Aktivera Ctrl-tangentbordsgenvägar så aktiveras Ctrl+C (Copy), Ctrl+V (Paste) och Ctrl+A (Select All) i din Command Prompt. Detta är bästa alternativet för vissa användare, men inte för alla. Som de flesta programmerare vet så används Ctrl+C för att avbryta körning av script/program. Med Aktivera Ctrl-tangentbordsgenvägar så förbikopplar du detta beteende och kan inte längre avbryta script genom att trycka Ctrl+C.

  2. Om du kryssar i Använd Ctrl+Shift+C/V för Kopiera/Klistra in så får du de nya tangentbordsgenvägarna Ctrl+Shift+C (Copy) och Ctrl+Shift+V (Paste) i din Command Prompt. Notera att enda skillnaden mot standardgenvägarna är att du måste hålla nere Shift. Dessa nya tangentbordgenvägar låter dig kopiera/klistra in text med tangentbordet och de påverkar inte beteendet för Ctrl+C.

Det finns också tredjepartsverktyg tillgängliga som kopplar sig mot Ctrl+V och översätter det till tangentbordstryckningar, men alternativen ovan är absolut enklaste sättet att aktivera copy/paste med tangentbordet i Windows Command Prompt.

Windows Command Prompt