Planetzine - open source Azure Cosmos DB applikation på GitHub

Är du intresserad av att lära dig Cosmos DB? Då kan det vara användbart att få se exempel på applikationer.

Planetzine är en open source demoapplikation som visar hur du kan bygga en nyhetsapp som använder en globalt distribuerad Azure Cosmos DB setup. Den demonstrerar följande funktionalitet:

  • Läsa från närmaste databas geografiskt ("local reads")
  • Söka i artiklar på författare, taggar eller fritext
  • Populera med exempel på artiklar (från Wikipedia)
  • Mäta antalet Request Units som förbrukas

Planetzine är byggt på Azure Cosmos DB SQL API.

Källkoden finns tillgänglig på GitHub. Där finns också instruktioner hur du enkelt driftsätter och testar applikationen i Azure.

Planetzine

Relaterade Artiklar