@how2codeinfo | Svenska Svenska | English English

Azure Data Factory Inlägg


Hur du Ansluter till ett SOAP API från Azure Data Factory

Johan Åhlén by Johan Åhlén - Updated

Hur du Ansluter till ett SOAP API från Azure Data Factory

Har du någonsin behövt läsa data från ett SOAP API (web service) i din Azure Data Factory pipeline? Jag har, och skall här visa knepet för hur du löser detta. Azure Data Factory (ADF) har för tillfället inte någon inbyggt SOAP connector. Därför behöver du göra en slags workaround.

Continue Reading...

Azure Azure Data Factory