@how2codeinfo | Svenska Svenska | English English

Azure Storage Inlägg


Köra en Blog på Azure Data Lake

Johan Åhlén by Johan Åhlén - Updated

Köra en Blog på Azure Data Lake

Är det möjligt att köra en blogg på Azure Data Lake/Azure Blob Storage? Ja, absolut! Just denna blogg är faktiskt ett exempel på det. I denna artikel skall jag beskriva hur du kan bygga en website i Azure Data Lake, inklusive dynamiska saker såsom exempelvis ett kontaktformulär.

Continue Reading...

Azure Azure Data Lake Azure Storage Azure CDN


Aktivera Cachning på dina Azure Storage Blobs

Johan Åhlén by Johan Åhlén - Updated

Aktivera Cachning på dina Azure Storage Blobs

Azure Blob Storage kan användas för att publicera filer direkt till webben. Faktiskt så använder den här websajten Azure Blog Storage för att publicera bilder och andra resurser. Varje objekt får en URL för direkt åtkomst från webbrowser. Dock är det bra för prestanda och god sed att sätta upp cachning på bilder och webresurser. Här skall jag beskriva hur.

Continue Reading...

Azure Azure Storage