Svenska Svenska | English English

Azure Storage Inlägg


Aktivera Cachning på dina Azure Storage Blobs

Johan Åhlén by Johan Åhlén - Updated

Aktivera Cachning på dina Azure Storage Blobs

Azure Blob Storage kan användas för att publicera filer direkt till webben. Faktiskt så använder den här websajten Azure Blog Storage för att publicera bilder och andra resurser. Varje objekt får en URL för direkt åtkomst från webbrowser. Dock är det bra för prestanda och god sed att sätta upp cachning på bilder och webresurser. Här skall jag beskriva hur.

Continue Reading...

Azure Azure Storage